Menu van deze site

Het dorp van Škrip, eiland Brač in Kroatië

Uitgegeven bladzijde
Rubrieken[Foto's] [Presentatie] [Ligging] [Bezoeken] [Cultuur] [Praktische informatie] [Andere onderwerpen]

[Kroatië] [Over onderwerp] [Volgend onderwerp] [Via Gallica]

PresentatiePresentatie

Algemene presentatieAlgemeen
Škrip is een klein schilderachtig dorp van nauwelijks 200 inwoners gelegen op het eiland Brač in Kroatië.

Het dorp behoort langs administratieve weg tot de gemeente van Supetar in het graafschap van Split-Dalmatie.

Škrip is de oudste plaats van het eiland, zijn geschiedenis die tot meer dan 5000 jaar teruggaat, toendertijd illyrische, lange tijd voor de Romeinse kolonisatie. Škrip behoudt het geheugen van het eiland dank zij zijn Museum van het eiland Brač.

EtymologieEtymologie
Het toponiem Škrip („chkripe uitspreken“) is van het Latijnse woord scrupus, dat „spitse steen“ (zie scrupulus, „scrupule“, kleine hinderlijke steen in de sandaal) betekent, door verwijzing naar de winningsresten afkomstig van de loopbanen van Rasohe die de steen van het paleis van Diocletianus aan Split leverden.

Toendertijd venetiaanse, benoemde Skrip zich in het Italiaan Scripea.

SituatieSituatie

Škrip wordt op de heuvels te midden van een stenige chaos in het centrale deel van de noordelijke kust van het eiland Brač hoog gezeten.

Het dorp bevindt zich op een hoogte van 250 m aan ongeveer 3,5 km van de zee. Hij biedt het hoofd de kammen van Mosor dichtbij Split, van de overkant van het kanaal van Brač.

Skrip is aan 12 km van de haven van toegankelijke Supetar per ferry sinds Split.

Men kan tot Škrip door een schilderachtige weg komen die naar het dorp sinds Nerežišća en het blad van Vidova Gora naar beneden gaat; meanderend tussen tumulus van steen en murets, riviera deze weg aanbod van het spectaculaire standpunt over het kanaal van Brač en de bergen van van Makarska.

Van de begraafplaats van het dorp kan men naar een breed dal kijken dat zich van Postira en Splitska binnen de gronden uitstrekt.

De kust die sinds het dorp van Škrip wordt gezien. Klikken om het beeld te vergroten.Het dorp van Škrip gezien sinds Donji Humac. Klikken om het beeld te vergroten.Het standpunt over het dal sinds het paleis Radojković. Klikken om het beeld te vergroten.

BezoekenBezoeken

De hoofdstraat van Škrip (auteur Honza Beran). Klikken om het beeld te vergroten.Het standpunt over het dal sinds Škrip. Klikken om het beeld te vergroten.Škrip is de oudste kolonie van het eiland Brač, waarin drie bevolkingslagen (illyrienne, Romein en Kroaat) het zichtbare spoor van hun aanwezigheid hebben gelaten. Hoge muren antieke illyrische, sarcofagen, een omloop en kerken, worden in dit dorp aan het verwaarloosde plattelandsaspect verspreid.

Het dorp is bijzonder trots van zijn kastelen-sterk waarvan een een opmerkelijk eilandmuseum beschermt.

De Ruïnes illyrische
Hoge muur illyrische. Klikken om het beeld te vergroten.De vestingwerken illyrische werden gebouwd om het eiland Brač tegen het Griekse binnendringen te verdedigen (IVe en IIIe eeuw voor J. - C.), dat werkelijk was vastgesteld. Maar zelfs hebben deze massieve muren niets tegen veel een machtigere vijand, de Romeinse legioenen, in de loop van de volgende eeuwen gekund.

De hoge muren illyrische zijn zichtbaar dichtbij de westerse basis van de omloop van Radojković. Van daar, strekken zij zich uit over ongeveer 25 meters noorden waar zich de enorme hoofddeur bevond. Vervolgens richten de hoge muren naar het oosten, waar zich een kleine deur bevond, waarvan de herinnering nog in de naam van Vroca wordt behouden (vratca, de kleine deur). Het vervolg van de hoge muur strekt zich naar het zuiden, langs de straat van het dorp, tot het klif van Kuka (de haak, het abrupte klif) uit. Op de zuidelijke kant bevindt het klif zich dat als natuurlijke beschermingsmuur dient.

Deze hoge muren, dat men aan de massieve omvang blokken steen erkent, werden op het Griekse model van een muur cyclopéen gebouwd, hetgeen gedurende een tijd liet geloven dat zij het werk van een Griekse kolonie waren, maar van de recente archeologische onderzoeken hebben aangetoond dat het om bouw illyrische gaat: illyrische gingen van de methoden van bouw van de Grieken uit.

De Romeinse Ruïnes
De Romeinse periode aan Škrip strekt zich van IIIe eeuw voor J. - C. aan Ve eeuw na J. - C. uit, en de sporen die in Škrip door de Romeinen worden gelaten, zijn veel belangrijker en meer zichtbaar dan deze van illyrische.

Gedurende de Romeinse periode van de centra van leven vestigden zich langs de kust, terwijl in het binnenste van de gronden een prehistorische traditie voortduurde die weinig door de Romeinen wordt beïnvloed. Het tijdperk van de Romeinse vrede, droegen „Pax Romana“, en de specifieke hulpbronnen die door Brač worden aangeboden, met name de loopbanen van voortreffelijke steen, tot de vorming van kolonies langs de kust bij. Men heeft geen sporen van grote kolonies ontdekt die een statuut en het karakter van een gemeentebestuur zouden gehad hebben: het ging hoofdzakelijk om kleine kolonies die in de nabijheid van de loopbanen, de wijngaarden of de olijfgaarden worden ontwikkeld. De trossen van gebouwen die rond de landbouwgebieden worden gevormd, werden onder de naam van „villa rustica“ gekend. Overblijfsels van „villae rusticae“ werden Romeins aan Kom boven Rat, Bunje dichtbij Novo Selo, Povlja en Žalu ontdekt.

De plaatselijke Romeinse geschiedenis wijst op de nabijheid van de historische loopbanen van Rasohe, Stražišće en Vlak, gelegen tussen Škrip en Splitska, waar winningssporen van de steen nog zichtbaar zijn. De winning van de steen was belangrijk voor de hele Romeinse provincie van Dalmatie, en het voldoet om het belang van de loopbanen van Brač voor de bouw van het paleis van Diocletianus aan Split te onderstrepen. De Romeinse architecten organiseerden de winning van de steen, met name bij de expansie van Salona. De loopbanen werden vóór de periode van Diocletianus beheerd, zoals het een inschrijving van IIe eeuw na J. - C. gevonden in de omgeving van Škrip bevestigt; de inschrijving vermeldt een Directeur van theater (Centurio Quintus Silvius curagens theatri), die aan de bouw van het theater van Salona wordt bezet. Maar het is de bouw van het paleis van Diocletianus aan Split die het signaal van het massieve gebruik en de komst van een nieuwe bevolking van slijpers van steen gaf. Vanaf de loopbanen, werd de steen tot de haven van Split, vervolgens naar Salone (vandaag Solin) vervoerd en Split, waar de keizer Diocletianus zijn monumentaal paleis bouwde.

De loopbaan van Rasohe behoudt het belangrijkste bas-reliëf van de oudheid op Brač: hij vertegenwoordigt Hercules die direct in de rots wordt gebeeldhouwd. Het bas-reliëf werd waarschijnlijk aan het einde van IIIe eeuw of aan het begin van IVe eeuw verwezenlijkt, wanneer de steen voor het paleis werd uitgetrokken. Enkele andere vertegenwoordigingen van de held alsmede enkele votieve altaren die aan Hercules (Héraclès) worden gewijd, werden gevonden, want de soldaten en de slijpers van steen eerden de verering van Hercules voor zijn lichamelijke kracht. Votieve altaren van de oostelijke godheden Mithra en Baal werden eveneens ontdekt; zij getuigen van de aanwezigheid op het eiland van soldaten en gekomen slijpers van steen van het alle Imperium, met name van het Midden-Oosten.

Het Romeinse reservoir. Klikken om het beeld te vergroten.De Romeinse monumenten werden in overvloed aan Škrip gevonden: men kan „de vijver“ (lokva), een reservoir met een trap in steen vermelden, die in de rots dichtbij de toegang van de begraafplaats wordt gegraven. Er waren andere reservoirs in de omgeving van Škrip, evenals putten van bronwater. Het is volkomen verklaarbaar als men in gedachten houdt dat er honderdtallen slaven waren die in de naburige loopbanen werkten.

De opzichters van de slaven en edel van Romeinse Škrip richtten toevluchtsoorden aan de heidense godheden van Jupiter, Héraclès, Mitra op, Kwik en Liber; in Škrip, bouwden zij sarcofagen steen en andere graven voor hun families en zelf.

Sarcofagen dichtbij de omloop Radojković. Klikken om het beeld te vergroten.Škrip enorgueillit om zich de grootste begraafplaats van de Romeinse oudheid te bezitten nog bestaand op het eiland. Het is van deze begraafplaats dat honderdtallen bas-reliëven en fragmenten afkomstig zijn, hoofdzakelijk behouden in het plaatselijke museum, het museum van het eiland Brač. De archeologen geloven dat net onder deze begraafplaats zich de resten van een Romeinse tempel bevinden.

Een Romeinse grafsteen aan het Museum van Brač. Klikken om het beeld te vergroten.Voor de Romeinen, was Škrip de grootste werkplaats van vervaardiging van sarcofagen rond Adriatique oostelijk. Tijdens het dorp van de beëindigde of onvoltooide sarcofagen worden verspreid, of van de fragmenten van sarcofagen die voor verschillende doeleinden in de eeuwen worden gebruikt, die volgden. Enkele sarcofagen bevinden zich dichtbij de zuidelijke muur van het versterkte kasteel van Cerinić. Het deksel van een sarcofaag bevindt zich naast de oostelijke wand van het kasteel; de tweede sarcofaag wordt in de muur van de tuin, op de rechte kant van de weg ingevoegd die langs de noordelijke muur van het kasteel vaart. Een andere sarcofaag bevindt zich door het pad in de tuin. Enkele graven worden in de rots, zoals die gegraven die zich in de tuin op de zuidelijke kant van de plaats bevindt, waar, naast het graf van een volwassen man, zich een kleiner graf bestemd voor een kind bevindt.

Vele sarcofagen werden volledig vernietigd; in andere gevallen, gebruikten de mensen hun holtes om de olie op te slaan, en de deksels werden als drinkplaatsen gebruikt. Vele sarcofagen, zonder hun bodem, werden gebruikt om deuren als, bijvoorbeeld, op de kleine kerk Heilige Michaël te begeleiden die men op de naburige heuvel boven Bedrog, aan het zuidoosten van Škrip kan zien.

Het grootste en mooiste mausoleum wordt boven de massieve basis van de muren illyrische, aan de onderkant van de omloop van Radojković ingevoegd. Dit goed behouden Romeinse mausoleum dateert van het begin van IIIe eeuw na J. - C. Hij werd ongeveer aan hetzelfde tijdperk gebouwd dan het paleis van Diocletianus aan Split; hij heeft met deze gezamenlijk enkele architecturale elementen.

Het paleis Radojković. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).Het mausoleum berust direct op de oude muren illyrische. Het gaat om een begrafeniskamer van vierkante vorm, met een gewelf in wieg, gedaan van blokken regelmatig beschikte gesneden stenen, met twee grote bogen in steen worden overwelft die, boven de crypte. De toegang van de begrafeniskamer bevindt zich op de oostelijke kant. Onder de trap in hout was er een kleine opening die als output voor de personen heeft gediend die het mausoleum van het binnenste hadden verzegeld.

Het gaat waarschijnlijk om het mausoleum van enkele edele Romein. Maar volgens de plaatselijke legende, zou dit mausoleum de laatste plaats van rusten van twee edel Romeins, de echtgenote van de Romeinse keizer Diocletianus, Priscilla, en zijn meisje Valeria geweest zijn, die als chrétiennes aan Škrip door hun religieuze overtuigingen en er zouden gestorven zijn zouden verborgen worden.

De Kerk Heilige Helena (Crkva Svete Jelene)
De kerk Heilige Helena. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).De parochiale kerk Heilige Helena (Župna Crkva Svete Jelene) bevindt zich op de hoofdplaats van Škrip.

De kerk Heilige Helena is het recentste monument van Škrip: de bouw van het barokke gebouw was in de tweede helft van de XVIIIe eeuw, in 1768, begonnen met en aan het begin van de XIXe eeuw beëindigd. De kerk Heilige Helena bezit de meest harmonische barokke voorgevel van het eiland Brač.

Het binnenste van de kerk verbergt een zeldzaam voorbeeld van een mooi doré altaar en twee originele altaarstukken van waarde, heffen de werken van de uitstekende schilder vénitien maniériste, Palma de Jongeman (Jacopo di Antonio Negretti, zegt Palma hij Giovane, 1544-1628), van Titien en Tintoret op: „de Doop van Christus“ en „Maria met het heilig“. Twee andere werken van de schilder zijn in 1974 gevlogen en nooit teruggevonden: „Heilig Roch en heilige Claire“ en „Heilig Jérôme en Augustijnse heilig“.

De volkstraditie zou willen dat heilige Helene, de moeder van de keizer Constantin, afkomstig uit Brač zou zijn, maar het is een onderwerp van onenigheid tussen verschillende dorpen (Selca, Škrip).

De Eerste Romeinse keizer heeft de Duurzaamheid, zich in dit gebied verloren terwijl hij verjoeg, en mooie Helene, een eenvoudig meisje ontmoet. De vader van het meisje, een plaatselijke herder, zou schuilplaats aan de keizer in zijn bescheiden blijft gegeven hebben en Helene zou haar kleding hersteld hebben die door errance door het hout wordt verscheurd. De duurzaamheid is verliefd erover gevallen en onmiddellijk met hem het genomen. Hun zoon zal de toekomstige keizer Constantin worden. Aan het einde van zijn leven, heeft Helene in Jerusalem naar het kruis gezocht en gevonden waar op de Jesus werd gekruisigd; omwille van deze reden, benoemt men het heilige Helene van Heilige Kruis (Sveta Jelena Križarica).

De Kapel van het Heilig-Geest (Crkva Svetog Duha)
De kapellen van het Heilig-Geest en Heilige Johannes. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).In de begraafplaats van Škrip bevinden twee kapellen zich: aan de linkerkant de kapel van het Heilig-Geest (Sveti Duh), aan de rechterkant de kapel Heilige Johannes (Sveti Ivan). Het meest interessant is de kapel van het Heilig-Geest want zij werd aan drie verschillende tijdperken gebouwd: zijn bouw is onder het Romeinse Imperium op de stichtingen van een antieke basiliek begonnen; zij heeft voortgezet geworden wanneer de christenen zich van Salone (Romeinse Salona) aan VIIe eeuw ontvluchtten; zij werd toendertijd romane beëindigd (XIe en XIIe eeuwen). Het is een van de mooiste voorbeelden van de architectuur préromane van Kroatië.

De kapel van het Heilig-Geest keurt de vorm van een basiliek aan drie schepen goed. De zijschepen werden aan XVIe eeuw en de vierkante kapel, een eeuw later toegevoegd.

Zie sinds de begraafplaats van Škrip. Klikken om het beeld te vergroten.De kapel van het Heilig-Geest was de eerste parochiale kerk van het dorp. Onder de graven binnen de kapel, is het meest belangrijke die van Cerinić. Tegenover de kapel bevinden enkele oude Kroatische graven zich, waarvan de grafstenen van roeren, vervalsingen, bijlen, houes, degens of schilden worden gegraveerd: het zijn waarschijnlijk symbolen die het beroep van de overledenen aangeven.

De kapel van het Heilig-Geest. Klikken om het beeld te vergroten.Achter de begraafplaats, op de kant van het klif waar een kruis van steen wordt opgezet, begint een prachtig panorama, met een interessant standpunt over het binnenste van het eiland Brač.

Het Kasteel van Cerinić (Cerinićev Kaštel)
Het kasteel van Cerinić is het grootste kasteel dat op het eiland Brač wordt versterkt. Het kasteel werd van 1570 tot 1618 door dezelfde Cerinić gebouwd dat het kasteel van Splitska zeer bezat.
Het kasteel Cerinić. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).Het kasteel Cerinić. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).
De massieve wallen van het kasteel, met hun moorddadig, werden door twee omloop beschermd: de een gelegen op het Noord-Westen, de andere aan het zuidoosten; beide omloop wordt vandaag zeer beschadigd.
De hoge muur is van het kasteel Cerinić. Klikken om het beeld te vergroten.De hoge muur is van het kasteel Cerinić. Klikken om het beeld te vergroten.Het hof van het kasteel Cerinić. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).
De muren bevatten een bescheiden hof waarin dichtbij de zuidelijke en westelijke muren zich de wijken van woning van de meesters bevonden, terwijl dichtbij de noordelijke hoge muur zich de gebouwen van gebruik bevonden. In het westelijke deel van het hof bevond de tuin zich met een boomgaard.

De noordelijke muur van het kasteel wordt geboord en van een biforium versierd (dubbel venster dat door een kolom wordt verdeeld) die een standpunt over het kanaal van Brač aanbood.

Het hof van het kasteel Cerinić. Klikken om het beeld te vergroten.De noordelijke hoge muur van het kasteel Cerinić. Klikken om het beeld te vergroten.De noordelijke hoge muur van het kasteel Cerinić. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).
Het Paleis en de Omloop van Radojković (Kula Radojkovića)
De omloop Radojković. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).De hoge vierkante omloop van Radojković werd aan XVIe eeuw, gedurende de oorlogen opgericht die de Republiek van Venetië aan het Imperium Ottoman tegenoverstelden. Men onderscheidt er drie lagen van bouw die drie verschillende etnische lagen tonen. De stichtingen zijn muren cyclopéens in het groot onregelmatig gesneden blokken steen; zij dateren van 1500 jaar voor J. - C. en zijn een bouw illyrische. Erop bevindt het Romeinse deel zich waarin een Romeins mausoleum wordt ingevoegd. Het hogere deel van de omloop wordt in een eenvoudige stijl, met kleine stenen tot de top gebouwd; het kleine gebruik van stenen, die waarschijnlijk in overvloed in de omgeving werden gevonden, laat geloven dat de omloop vrij snel door een gevaar werd gebouwd dat naderde.
De omloop Radojković (auteur Roksoslav). Klikken om het beeld te vergroten.Op alle kanten, naar boven van de omloop, van de vensters worden geïntegreerdi die boven beschermingsconsoles worden geplaatst. In alle muren bevindt moorddadig zich, en de omloop is met een hof omgeven dat door een hoge muur is gesloten. De omloop van Radojković diende als omloop van guet en defensie gedurende de periode die van de Turkse raids, bij de Turkse invasie van het continentale deel van Dalmatie wordt verstoord.
De omloop Radojković. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).Het paleis Radojković. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).Het dak van gemetselde lauzes van het Paleis Radojković (auteur K Korlevic). Klikken om het beeld te vergroten.
Het Museum van het Eiland Brač (Muzej Otoka Brača)
Het paleis Radojković. Klikken om het beeld te vergroten.Het Museum van het eiland Brač wordt in het oude paleis Radojković ondergebracht. Dit regionale museum, dat in 1979 wordt gecreëerd, omvat een archeologische en bondige verzameling, en een etnografische verzameling van talrijke werktuigen en andere elementen van de materiële en geestelijke cultuur van de inwoners van Brač.
De toegang van het Museum van Brač. Klikken om het beeld te vergroten.Gedenksteen aan de toegang van het Museum van het eiland Brač. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).
Het standpunt sinds het paleis Radojković. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).Het standpunt sinds het paleis Radojković. Klikken om het beeld te vergroten.Het standpunt over het dal sinds het paleis Radojković. Klikken om het beeld te vergroten.
Het archeologische museum presenteert de resultaten van de opgravingen die in de plaatselijke prehistorische grot van Kopačina tot Donji Humac worden geleid, alsmede in Romeinse ruïnes.

Onder de meest interessante onderwerpen van het Romeinse tijdperk, merkt men twee bas-reliëven van Hercules op, een godheid die voor zijn kracht, vooral bij de slijpers van steen en de Romeinse soldaten wordt vereerd.

Een deel een bas-reliëf vroegchristelijke, dat een lam onder het kruis vertegenwoordigt, diende om een hof af te sluiten.

Aan de benedenverdieping van het museum, in top van het verloop van hout, bevindt het Romeinse mausoleum zich erop waarvan de verdedigende omloop van het paleis werd opgericht.

Kunst van de steen aan het Museum van Brač. Klikken om het beeld te vergroten.Kunst van de steen aan het Museum van Brač. Klikken om het beeld te vergroten.
Bas-reliëf van Hercules. Klikken om het beeld te vergroten.Bas-reliëf dat Hercules vertegenwoordigt. Klikken om het beeld te vergroten.Bas-reliëf vroegchristelijke dat een lam vertegenwoordigt. Klikken om het beeld te vergroten.
Het etnografische museum bezet een deel van de benedenverdieping en de hogere verdieping; hij wordt aan het leven in het eiland Brač gewijd. In een hoek, noteert men de machines om het goud in draad voor het werk in filigraan, te polijsten en uit te rekken typisch van de Kroatische juwelen. Men merkt eveneens de kist van bruidegom (XIXe eeuw) op: door er haar dot te brengen, betekende zij haar afstand doen van om het even welke andere familieerfenis.

Dichtbij de toegang van het museum bevindt het boegbeeld zich van een van de schepen van de kluis van Blaca die een ongelijke slag tegen een Engelse corvette in de haven van Split won.

Het boegbeeld van een schip van de kluis van Blaca aan het Museum van Brač. Klikken om het beeld te vergroten.Brandkast aan het Museum van Brač. Klikken om het beeld te vergroten.
Het Museum van Brač is niettemin een beetje een gedaan bric-à-brac van bric en broc.
Landbouwgebruiksvoorwerpen aan het Museum van Brač. Klikken om het beeld te vergroten.Landbouwweegschaal aan het Museum van Brač. Klikken om het beeld te vergroten.Een pers van drukkerij. Klikken om het beeld te vergroten.
Het etnografische museum. Klikken om het beeld te vergroten.Het etnografische museum. Klikken om het beeld te vergroten.Huishoudgebruiksvoorwerpen aan het Museum van Brač. Klikken om het beeld te vergroten.
Museum van het eiland Brač

Škrip HR-21423 Nerežišća

De uren van opening: het museum wordt in de zomer, van 9 tot 19 uur, en aan de vraag de rest van het jaar geopend (in geval van sluiting, zich tot het mitoyenne huis richten).

De telefoon: 00.385 (0) 21 637092.

Het tarief van toegang: 12 kunas.

Geschiedenis en traditiesGeschiedenis, literatuur, kunsten, tradities, legende, godsdiensten, mythes, symbolen…

GeschiedenisGeschiedenis
EconomieEconomie
De dorpelingen van Škrip leiden een rustig leven dat door de seizoenen wordt geritmeerd. Hun wijngaarden en hun olijfbomen, hun ezels en hun schapen zijn hun eerste zorgen.

Andere onderwerpenAndere onderwerpen

Aaneenschakeling van het onderwerp
Uitvoerigere onderwerpen
Nabije onderwerpen
Het dorp van Škrip, eiland Brač in Kroatië
Het dorp van Splitska, eiland Brač in Kroatië
Het dorp van Mirca, eiland Brač in Kroatië
Bredere onderwerpen
Kroatië
Interactieve kaart van het eiland Brać in Kroatië
De stad Supetar, eiland Brač in Kroatië
De stad Postira, eiland Brač in Kroatië
De stad Pučišća, eiland Brač in Kroatië
De stad Selca, eiland Brač in Kroatië
De stad Bol, eiland Brač in Kroatië
De stad Nerežišća, eiland Brač in Kroatië
De stad Milna, eiland Brač in Kroatië
De stad Sutivan, eiland Brač in Kroatië
[Over onderwerp] [Volgend onderwerp] [Hoofdpagina] [Kroatië] [Via Gallica]
Op deze Site zoeken
Op het Weefsel zoeken
Deze bladzijde aanbevelen
Deze website aanbevelen
AlbanieAllemagneAngleterreArméniePays basqueBiélorussieBulgarieCatalogneCroatieDanemarkEspagneEstonieFinlandeFranceGalicePays de GallesGéorgieGrèceHongrieIrlandeIslandeItalieEmpire romainLettonieLithuanieMacédoineMalteNorvègePays-BasPolognePortugalRoumanieRussieSerbieSlovaquieSlovénieSuèdeTchéquieUkraïne
Als u dit frame direct bereikt, klik op deze band om de menu's te onthullen.