Menu van deze site

De vestingwerken van Dubrovnik in Kroatië - Zeevestingwerken

Uitgegeven bladzijde
Rubrieken[Foto's] [Presentatie] [Ligging] [Bezoeken] [Cultuur] [Praktische informatie] [Andere onderwerpen]

[Kroatië] [Over onderwerp] [Volgend onderwerp] [Via Gallica]

SituatieSituatie

Ten zuiden van de stad, strekken de wallen zich van de kant van de zee, van sterke Bokar westwaarts aan de vesting Heilige Johannes aan het zuiden uit, en de vesting Ravelin van de kant van de aarde.
Zie sinds vesting Laurentius. Klikken om het beeld te vergroten.Zie sinds de zee. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).

BezoekenBezoeken

Het doel van deze wallen was te helpen om de stad aanvallen te verdedigen sinds de zee, in het bijzonder deze van de Republiek van Venetië, die men vaak als een dreiging voor de veiligheid van Raguse van mening was.
. Klikken om het beeld te vergroten.Zie sinds vesting Laurentius. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).
De zeewallen, die zich direct boven de rotsen opzetten, zijn minder dik dan kant van de gronden: deze muren hebben van 1,5 tot 5 meters van dikte volgens hun plaats en hun strategisch belang.
. Klikken om het beeld te vergroten.Zie sinds de zee. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).Zie sinds vesting Laurentius. Klikken om het beeld te vergroten.
De muren zijn gekenmerkt door rechthoekige omloop, van échauguettes en kanonneerboten (er waren er 120 ervan om de stad van assaillants te beschermen).
Zie sinds de zee. Klikken om het beeld te vergroten.Zeevestingwerken die sinds de boot van Cavtat worden gezien. Klikken om het beeld te vergroten.Sterke bokar gezien sinds vesting Laurentius. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).
Op de linkerkant, vaart men langs het oudste deel van de stad, aan de slordige architectuur; men merkt aan op welk punt de huizen en de steegjes er in een kronkelend doolhof, ver van de meetkunde van het noordelijke deel dakpansgewijs over elkaar worden gelegd. Het is, hier in wat een rotsachtig eilandje was, dat gegrond de hele eerste stad was, die die aan de komst van de Romeinen is voorafgegaan, die reeds machtige wallen aan IXe eeuw bezat.
Van de kant van de zee, door par-dessus de balustrade te kijken, merkt men het alomtegenwoordige standbeeld van Heilige Blaise, stijgend de wachter.
Bastion Heilige Stefanus. Klikken om het beeld te vergroten.
Aan het zuiden, tekent het eilandje zich van Lokrum af.
Zie sinds vesting Laurentius. Klikken om het beeld te vergroten.Zie sinds vesting Laurentius. Klikken om het beeld te vergroten.Zie sinds de zee. Klikken om het beeld te vergroten.
De Omloop Puncjela
Omloop Puncijela. Klikken om het beeld te vergroten.De eerste omloop die men, na de Deur van Stapel ontmoet, is de omloop Puncjela die een mooi standpunt, aan de rechterkant, over de vesting Heilige Laurentius aanbiedt.

Zijn naam van Puncjela is van het Italiaan „pulzelle“ afkomstig, maagden, want de omloop is naburig van het klooster van clarisses Heilig Claire waar de meisjes van Raguse werden opgevoed.

De bouw van deze rechthoekige omloop werd in 1305 ondernomen, maar niet voor 1350 beëindigd. In 1463, werd zij door de bouw van een dikke buitenlandse muur en lagere courtine versterkt.

In het hogere deel van de omloop bevindt een kleine overwelfte kapel zich, de oude kerk Heilige Blasius herinneren die werd geplaatst op deze plaats voor de bouw van dit deel van de wallen.

Zie sinds vesting Laurentius. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).De omloop Puncijela en het Sterk Bokar. Klikken om het beeld te vergroten.Omloop Puncijela. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).
De Omloop Kalarinja
Geplaatst vandaag in intrekken van Sterke Bokar, moet de omloop Kalarinja zijn naam aan de eerste haven van Raguse, kleine haven Kalarinja, die zij beschermde.
Sterke Bokar gezien sinds de Vesting Laurentius. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).Zie sinds vesting Laurentius. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).Port Kalarinja. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).
Sterke Bokar (Tvrđava Bokar)
Sterke Bokar. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).Het tweede vestingwerk is sterke Bokar (XVe eeuw) gelegen onderaan de Omloop Kalarinja. Men acht sterke Bokar genoemd, vaak „Zvjezdan“, als een voorbeeld onder het mooist van architectuur van harmonisch en functioneel vestingwerk. Cirkel en massief, met mooie kroonlijsten in stenen, werd sterk volgens de plannen van Michelozzo Di Bartolomeo tussen 1461 en 1570 gebouwd, terwijl de hoge muren weer op werden gebouwd (van 1461 tot 1463).

Sterk berust gedeeltelijk op een rots gescheiden van de stevige aarde, en verbonden met deze door gewelven. Het binnenste van omvat zeer kazematten voor kanons en een winkel van munities.

Sterke bokar. Klikken om het beeld te vergroten.Sterke Bokar gezien sinds de rots Laurentius. Klikken om het beeld te vergroten.Sterke bokar. Klikken om het beeld te vergroten.
Sterke Bokar vormt een van de vier sterke punten van de ruimte, met de vesting Heilige Johannes, de vesting Ravelin en de vesting Minčeta.
Zeevestingwerken. Klikken om het beeld te vergroten.Zie sinds vesting Laurentius. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).Sterke Bokar gezien sinds de Vesting Laurentius. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).
Geplaatst op het westelijke einde van de stad, was sterke Bokar, met de vesting Laurentius bestemd die hem het hoofd biedt, aan de defensie van de westerse versterkte toegang van de stad, de brug en de sloot van de deur van Stapel.
Het Sterk Bokar en de Vesting Laurentius. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).Het Sterk Bokar en de Vesting Laurentius. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).Sterke bokar. Klikken om het beeld te vergroten.
Zoals het grootste deel van de wallen, nam sterke Bokar zijn huidig aspect slechts na de aardbeving van 1667. De verschillende zichtbare tabellen in de musea van de stad geven een idee van zijn voorafgaand aspect.
Sterke Bokar gezien sinds square Brsalje. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).Sterke Bokar gezien sinds de omloop Puncijela. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).Zie sinds vesting Laurentius. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).
Talrijke kanons van tijdperk worden er nog behouden.

Vandaag dienen zijn luxueuze ruimtes als versiering aan de culturele gebeurtenis van het Festival van de zomer van Dubrovnik.

Standbeeld van Heilige Blasius op Sterke Bokar. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).Sterke Bokar gezien sinds de omloop Puncijela. Klikken om het beeld te vergroten.Sterke Bokar. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).
De Omloop Heilige Maria (Sveta Marija)
Omloop Heilige Maria. Klikken om het beeld te vergroten.
De bastions
Men ontmoet eerst het bastion Mrtvo Zvono, gevolgd door die van Heilige Margriet (Sveta Margarita), Heilige Etienne (Sveti Stjepan) en Heilige Redder (Sveti Spasitelj).
Zie sinds de zee. Klikken om het beeld te vergroten.Zie sinds de zee. Klikken om het beeld te vergroten.
Het Bastion van de Dode Klok (Tvrđava Mrtvo Zvono)
Het eerste bastion dat men ontmoet is het bastion Mrtvo Zvono, van XVIe eeuw, eveneens genoemd bastion Heilige Petrus (Tvrđava Svetog Petra).

Het bastion van de Dode Klok moet zijn naam aan de klok van de naburige kerk Saint Laurentius, die slechts voor de begrafenissen luidde.

Bastion Heilige Petrus. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).Zeewallen. Klikken om het beeld te vergroten.Bastion Heilige Petrus. Klikken om het beeld te vergroten.
De Omloop van de Ster (Zvijezda)
Omloop van de Ster. Klikken om het beeld te vergroten.
Het Bastion Heilige Margriet (Sveta Margarita)
Bastion Heilige Margriet. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).Bastion Heilige Margriet. Klikken om het beeld te vergroten.
Bastion Heilige Margriet. Klikken om het beeld te vergroten.Bastion Heilige Margriet. Klikken om het beeld te vergroten.Rue Od Margarite achter het bastion Heilige Margriet. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).
Het Bastion Heilige Stefanus (Sveti Stjepan)
Bastion Heilige Stefanus. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).Bastion Heilige Stefanus. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).Bastion Heilige Stefanus. Klikken om het beeld te vergroten.
Het Bastion Heilige Redder (Sveti Spasitelj)
Bastion Heilige Redder. Klikken om het beeld te vergroten.
De Vesting Heilige Johannes (Tvrđava Sveti Ivan)
Aan de tegenovergestelde richting van de vesting van Ravelin, ten noorden van de bes, de vesting Heilige Johannes, die door de Omloop Heilige Lucas wordt gesteund, beschermde de oude haven aan het zuidoosten tegen de piraten en andere vijandige boten komend van de zee.

Met de ontschepingskades van de goederen, beide deuren die in de stad en de bogen leiden, waar onder men de schepen bouwde, was de oude haven immers het kwetsbaarste deel van de stad, daar waar, bovendien, de wallen het minst hoog waren.

Vesting die sinds de boot voor Lokrum wordt Heilig-Gezien. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).Vesting Heilige Johannes. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).Vesting Heilige Johannes. Klikken om het beeld te vergroten.
Voor een volk van zeelieden, was het bijzonder van vitaal belang de haven en de toegang tot de scheepswerven te beschermen. Het is wat het belang van de vesting Heilige Johannes en de complexiteit van het hulpmiddel uitlegt dat het met de Omloop Heilige Lucas tegenover, en de brede golfbreker verenigt (die eveneens de benadering van de vijand vertraagden en het aan TIR van de kanons uiteenzetten). De vesting Heilige Johannes was het voornaamste vestingwerk van de defensie van de haven en één van de belangrijkste vestingwerken van de defensie van de stad.
Vesting Heilige Johannes. Klikken om het beeld te vergroten.De dijk Kaše die sinds de vesting Heilige Johannes wordt gezien. Klikken om het beeld te vergroten.Vesting Heilige Johannes. Klikken om het beeld te vergroten.
De vesting Heilige Johannes, vroeger genoemd omloop van het Havenhoofd (Tvrđava Mulo), werd in vier etappes tussen 1346 en 1557 gebouwd. De eerste omloop werd op deze plaats te midden van XIVe eeuw, gebouwd en vandaag een integrerende onderdeel van de vesting geweest - zijn omtrekken zijn nog zichtbaar in de westelijke muur van de vesting. Maar de vesting werd verschillende keer tijdens XVe en XVIe eeuwen gewijzigd, zoals men op het drieluik kan zien schildert door de schilder Nikola Božidarević, zichtbare aan het Dominicaanse klooster. Tijdens verschillende decennia zal de vesting uitgebreid worden, opgehoogd, weer opgebouwd, alvorens aan XVIe eeuw zijn huidige halfcirkelvormige vorm en zijn monumentale gang aan te nemen die hem het geheel van zijn elementen verleent.
Vesting Heilige Johannes. Klikken om het beeld te vergroten.Vesting Heilige Johannes. Klikken om het beeld te vergroten.Vesting Heilige Johannes. Klikken om het beeld te vergroten.
Nog steeds voorzichtig aan het mindere teken van gevaar, hebben de inwoners van Raguse de gewoonte aangenomen om de toegang in de haven volledig te sluiten de nacht met zware ketens die tussen de vesting Heilige Johannes en de dijk Kaše worden geneigd.

Vandaag beschermt zeer drie musea: het aquarium, een etnografisch museum en het zeemuseum.

Vesting Heilige Johannes. Klikken om het beeld te vergroten.Vesting Heilige Johannes. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).Vesting die sinds de boot voor Lokrum wordt Heilig-Gezien. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).
Het Zeemuseum (Pomorski muzej)
Het museum van de Marine bezet de verdiepingen van de vesting Heilige Johannes; het is een etnografisch en zee museum, waarin vier afdelingen aan de periode van de ZeeRepubliek, aan de Leeftijd van de Stoom, aan de tweede wereldoorlog en de techniek van zeilsport worden gewijd.

Aan de eerste verdieping, legt de bodem de geschiedenis en de grootte van de marine van de Republiek van Raguse uit, uitleggend de progressieve kolonisatie van de adriatique kust, durend de Oudheid en de Middeleeuwen, tot het hoogtepunt van de stad, aan XVIe eeuw.

Aantrekkelijker, presenteert de tweede verdieping de geschiedenis van de koopvaardijvloot ragusaine aan de XIXe en XXe eeuw, door prachtige modellen van de laatste windjammers, waarvan deze van galjoenen en galéasses, boten aan zeil en roeispanen die renommée van de vloot van Raguse, en eveneens van stoomschepen en de eerste passagiersschepen van de austro-hongroise vloot van de XIXe eeuw hebben gedaan.
Zeemuseum. Klikken om het beeld te vergroten.Zeemuseum. Klikken om het beeld te vergroten.Zeemuseum. Klikken om het beeld te vergroten.
Zeemuseum. Klikken om het beeld te vergroten.Model, musee zee. Klikken om het beeld te vergroten.Model, musee zee. Klikken om het beeld te vergroten.
Men ontdekt het dagblad van de kant door middel van gebruikelijke onderwerpen, dergelijk van mooie kisten van zeeman in hout, schilderen een draagbare apotheek van kant en een menigte van instrumenten van scheepvaart.
Kist van kapitein, musee zee. Klikken om het beeld te vergroten.Werktuigen van timmerman, musee zee. Klikken om het beeld te vergroten.Barometer, musee zee. Klikken om het beeld te vergroten.
Tabellen, musee zee. Klikken om het beeld te vergroten.Tabellen, musee zee. Klikken om het beeld te vergroten.Tabellen, musee zee. Klikken om het beeld te vergroten.
Kaart, musee zee. Klikken om het beeld te vergroten.Kaart, musee zee. Klikken om het beeld te vergroten.
Toegang van het Zeemuseum. Klikken om het beeld te vergroten.Zeemuseum (Pomorski muzej)

Vesting Heilige Johannes (toegang door het steegje tegenover de kathedraal).

Bezoek van juni tot september, alle dagen van 9:00 aan 18:00; in de winter, van oktober tot april, alle dagen behalve zondag van 9:00 aan 14:00

De betalende toegang: 35 kunas.

Het Aquarium (Akvarij)
Behalve de watersoorten van flora en de fauna van de Adriatique Zee (dorades, zeebaarzen, mérous…) verdeeld in 34 aquarii, maakt deze ruimte, gelegen op de benedenverdieping van de vesting Heilige Johannes, het mogelijk om zijn indrukwekkende gewelven te ontdekken.

Aan de benedenverdieping van de vesting Heilige Johannes (toegang door Kneze Damjana Judas). Het bezoek vindt in een frisheid van het opmerkelijkst in de zomer plaats!

Het bezoek: van mei tot oktober, van 9:00 aan 19:00 (van 9:00 aan 21:00 in de zomer); van november tot april, van 9:00 aan 13:00 behouden zondag en vakantiedagen.

De betalende toegang: 35 kunas.

De Omloop Heilige Dominicus
Omloop Heilige Dominicus. Klikken om het beeld te vergroten.
De Omloop Heilige Lucas (Tvrđava Sveti Luka)
Van de overkant, aan het oosten, wordt de haven door de Omloop Heilige Lucas (Sveti Luka), één van de oudste omloop van de stad beschermd die wordt behouden, die van XIIIe eeuw dateren.

Voor de bouw van de dijk Kaše, de zware keten die elke avond sloot werd de toegang van de haven tussen de vesting Heilige Johannes en de Omloop Heilige Lucas geneigd.

Na de Omloop Heilige Lucas, bevinden de deur zich van Ploče, en, van de overkant van de passerelle, de vesting van Ravelin.

Oude haven. Klikken om het beeld te vergroten.Omloop Heilige Lucas. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).

InformatiePraktische informatie

Algemeen
BezoekurenBezoekuren
HotelsHotels
RestaurantsRestaurants
De Koffie Buža
Koffie Buža. Klikken om het beeld te vergroten in Adobe Stock (nieuwe tab).De koffie Buža is een kleine koffie die op de rotsen buiten de zeewallen wordt geïnstalleerds. Men bereikt er sinds rue de Marguerite (Ulica od Margarite) achter het bastion Heilige Margriet, door via een gat (buža be*tekenen „gat“) in de vestingwerken van de stad te gaan.

Andere onderwerpenAndere onderwerpen

Aaneenschakeling van het onderwerp
Uitvoerigere onderwerpen
Nabije onderwerpen
De vestingwerken van Dubrovnik in Kroatië - Zeevestingwerken
De vestingwerken van Dubrovnik in Kroatië - de haven
De vestingwerken van Dubrovnik in Kroatië - Vestingwerken van het westen
De vestingwerken van Dubrovnik in Kroatië - Vestingwerken van het noorden
De vestingwerken van Dubrovnik in Kroatië - Vestingwerken van het oosten
Bredere onderwerpen
Kroatië
Interactieve kaart van de stad Dubrovnik in Kroatië
De gesloten stad Dubrovnik in Kroatië
De vestingwerken van Dubrovnik in Kroatië
De moderne stad Dubrovnik in Kroatië
Het eiland Lokrum in Kroatië
De eilanden Élaphites in Kroatië
Het dorp van Zaton in Kroatië
Het dorp van Trsteno in Kroatië
[Over onderwerp] [Volgend onderwerp] [Hoofdpagina] [Kroatië] [Via Gallica]
Op deze Site zoeken
Op het Weefsel zoeken
Deze bladzijde aanbevelen
Deze website aanbevelen
AlbanieAllemagneAngleterreArméniePays basqueBiélorussieBulgarieCatalogneCroatieDanemarkEspagneEstonieFinlandeFranceGalicePays de GallesGéorgieGrèceHongrieIrlandeIslandeItalieEmpire romainLettonieLithuanieMacédoineMalteNorvègePays-BasPolognePortugalRoumanieRussieSerbieSlovaquieSlovénieSuèdeTchéquieUkraïne
Als u dit frame direct bereikt, klik op deze band om de menu's te onthullen.